Đội ngũ khoa học

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm

Nguyên Viện phó Viện dinh dưỡng Quốc gia.

Đại tá, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Quách Văn Mích

Nguyên Giám đốc Viện Y học Hàng không.

Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Hòa Lan

Nguyên Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu thuốc Trang thiết bị y tế cục Quân y – Bộ Quốc Phòng.

Cô vân

Tiến sĩ, Đại tá, Thầy thuốc ưu tú Vũ Thị Khánh Vân

Nguyên Trưởng khoa A9, Viện Y học Cổ truyền Quân đội.

Cố vấn khoa học

Tiến sĩ Sinh học, Lương y Ngô Đức Vượng

Giảng viên Đại học Đà Lạt, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài viết liên quan

scrolltop